Hautaamiseen liittyvistä kuluista tietoa. 
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi viraston aukioloaikoina.

Hautaoikeuden jatkaminen (lomake)

Hautaamiseen liittyvät maksut 

                                                                                                                           oman         toisen
                                                                                                                           srk:n           srk:n
                                                                                                                            jäsen €       jäsen €

HAUTAMAKSU, Sis.haudan alkukunnostus, kaivu, peitto
arkkuhautaus…………………………………………………………………………………………            220               310
syvähautaus kirkonkylän hautausmaalla………………………………………………..           270               390
uurna…………………………………………………………………………………………………….              80               100
tuhkan kätkeminen tai sirottelu alueelle kirkonkylän h.maa…………………..            40                 60

HAUTAPAIKKAMAKSU
arkku………………………………………………………………………………………………………          100               320
syvähautaus……………………………………………………………………………………………          120               400
uurna………………………………………………………………………………………………………           80                150
uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa alle 25 v ……………………         4€/v               12€/v, syvähaut.16€v

         hallinta-aika 25 vuotta

MUUT KULUT
vainajan säilytys kylmätiloissa ………………………………………………………………                                 60
                          väest.rek……………………………………………………………………….                                120
sanomakellojen soitto…………………………………………………………………………..                                 30

Kirkon vuokra hautajaisten yhteydessä                                                                                      
                         vrek………………………………………………………………………………                               110
                          toisen srk………………………………………………………………………                               60