Apua ja tukea elämääsi

 

Diakonia-avun tarpeessa voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään ja sopia tapaamisesta p. 040-765 2453.

Diakoniatyöntekijään voi ottaa yhteyttä monenlaisissa elämän tilanteissa. Surun tai kriisin sattuessa diakoniatyöntekijä tai pappi voi tavata sinua kotonasi tai voit tulla toimistolle, oman mielesi mukaan. Keskustelua voit pyytää myös muutenkin, vaikkapa kinkkisen elämäntilanteen aiheuttaman ahdistuksen purkamiseen tai mutkallisen asian pyörittelemiseen muuten vain toisen ihmisen kanssa. Kaikki seurakunnan apu on maksutonta. 

Taloudellisissa ongelmissa käänny ensin Kelan ja sosiaalitoimen puoleen, jonka jälkeen, jos apu jostain syystä viipyy, voimme yhdessä pohtia mahdollisesti tarvittavaa lisätukea. Taloudellisen avun saamiseksi teemme kanssasi talousselvityksen, jossa kartoitamme tulosi ja menosi ja pohdimme yhdessä tilannettasi. Mikäli olet oikeutettu avustukseen, voit saada osto-osoituksen kauppaan (max. 3 vuodessa) tai akuutissa tilanteessa apua laskun maksamiseen. 

 

DIAKONIA

tarkoittaa sananmukaisesti palvelua. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti hänen omassa elämäntilanteessaan. Se tarkoittaa joustavaa sekä ihmisen itsemäärämisoikeutta kunnioittavaa tukemista ja ohjausta arjessa ja juhlassa, surussa ja ilossa, työttömyyden keskellä, ihmissuhdevaikeuksissa ja hengellisissä kysymyksissä.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijöitä ja pappeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Diakonian periaatteena on auttaa mahdollisuuksien mukaan erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta.

Diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kautta seurakunta tarjoaa kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä. Työn erilaisia muotoja ovat keskustelu, sielunhoito, kotikäynnit, ryhmätoiminta ja leirit sekä ruoka-apu ja muu avustaminen.

Kirkon diakoniatyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monissa kriiseissä.

Apua elämän kriiseihin

Oma tai läheisen ihmisen vakava tai parantumaton sairaus pysäyttää. Mitä nyt on edessä? Kuinka tästä selvitään?

Kirkon työntekijät sairaiden rinnalla

Parisuhdeongelmissa ulkopuolinen keskusteluapu usein auttaa. Seurakunnissa erityisesti perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua.

Hae apua parisuhdeongelmiin

Huomatessasi olevasi tai läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Päihteet ja riippuvuus

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa