Kuolema on asia, joka hiljentää meitä ihmisiä.

 

"Tomu palaa maahan, josta se on otettu, Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut." Saarn.12:7

 

 

 

Hautaamiseen liittyvät maksut 

                                                                                                                       oman         toisen
                                                                                                                       srk:n           srk:n
                                                                                                                       jäsen €       jäsen €

HAUTAMAKSU, Sis.haudan alkukunnostus, kaivu, peitto
arkkuhautaus………………………………………………………………………………………           220            310
syvähautaus kirkonkylän hautausmaalla……………………………………………            270            390
uurna…………………………………………………………………………………………………              80            100
tuhkan kätkeminen tai sirottelu alueelle kirkonkylän h.maa………………             40             60

 

HAUTAPAIKKAMAKSU
arkku…………………………………………………………………………………………………           100             320
syvähautaus………………………………………………………………………………………           120             400
uurna…………………………………………………………………………………………………            80              150
uudelleen lunastus, jos haudattaessa käyttöaikaa alle 25 v ………………          4€/v            12€/v, syvähaut.16€v

Haudan hallinta-aika 25 vuotta


MUUT KULUT
vainajan säilytys kylmätiloissa …………………………………………………………....                             60
                          väest.rek……………………………………………………………………                               120  
sanomakellojen soitto………………………………………………………………………….                            30

Kirkon vuokra hautajaisten yhteydessä                                                                                      
                         vrek……………………………………………………………………………                              110
                         toisen srk…………………………………………………………………                                  60

 

Mikäli seurakunnan jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle asuttuaan Pihtiputaalla vähintään 5 vuotta, peritään hautaamiseen liittyvät maksut oman kunnan taksan mukaan, mikäli muutosta on kulunut enintään 5 vuotta.

Mikäli toiselle paikkakunnalle muuttanut on kuulunut väestörekisteriin, peritään tällaiselta muuttaneelta toisen kunnan jäsenen taksa heti muuton jälkeen.

 

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö