Vihreällä taustalla luku 2022 sommitellusti niin, että numerot nurkissa. Numeroiden välissä piirretyt kädet muodostavat ristin.

 

Diakonian juhlavuosi huipentuu syyskuussa

Julkaistu 29.08.2022

Vuosi 2022 on kirkon diakonian juhlavuosi, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Matilda Hoffman vihittiin diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa Viipurissa 1.9.1872. Sisar Matilda työskenteli Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa koko työuransa.

Juhlavuosi näkyy valtakunnallisesti ja paikallisesti  

Monet juhlavuoden päätapahtumat sijoittuvat syyskuulle. Diakonian viran päivää vietetään 1.9. useimmilla paikkakunnilla. Lähimmäisen päivä 11.9. on lähimmäisyyden, toisen huomioimisen ja arkisen auttamisen juhlaa. Näiden tapahtumien välille sijoittuu diakonian viikko ja lähimmäisen viikko. Ajanjaksolla on runsaasti tapahtumia eri puolilla Suomea. Lähimmäisen viikon teemana on Yhdessä elämisen taito (conviviality). Tapahtumia on koottu juhlavuoden sivuilleLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Juhlavihkimys Lahdessa on 11.9. Lahden diakonialaitos jatkaa Viipurin diakonissalaitoksen perintöä. Juhlavihkimyksessä vihitään diakoniatyöntekijöitä Mikkelin hiippakunnan seurakuntien työhön. Lahden seurakuntayhtymä striimaa tapahtuman.

Kirkon diakonian päivät järjestetään Helsingissä 15.−17.9. Torstai ja perjantai ovat suunnattu ammattilaisille, lauantai on avoin kaikille diakoniasta kiinnostuneille. Perjantaina 16.9 iltajuhlassa jaetaan kahdelle ansioituneelle työntekijälle kultainen ansiomerkki sekä julkistetaan vuoden diakoniatyöntekijä. 

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu lisäksi television ja radion hartausohjelmissa sekä esimerkiksi Kirkko Suomessa -Instagram-tililläLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jossa kuukausittain viikon ajan seurataan diakonian arkea diakoniatyöntekijöiden kertomana. 

Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä

Ammatillisesti toteutettu diakoniatyö on kirkon vahvuus. Koulutetut sosionomi-diakonit ja sairaanhoitaja-diakonissat tarjoavat luotettavaa ammattiapua hauraassa elämäntilanteessa oleville ihmisille tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on noin 1300 diakoniatyöntekijää.   
 
Diakoniatyössä keskeistä on oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon puolustaminen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen pyritään erilaisilla toimintamuodoilla. Diakoniatyöntekijöiden keskusteluapu selkeyttää elämäntilannetta ja auttaa löytämään tarvittaessa muita avun lähteitä. Joissakin tapauksissa on mahdollista avustaa akuutissa taloustilanteessa. Useimmat seurakunnat antavat ruoka-apua joko elintarvikkeina tai aterioina. Terveyskysymyksissä apu on esimerkiksi neuvontaa ja palveluohjausta. Merkittävästi kohonneet ruoan ja energian kustannukset näkyvät diakoniatyön arjessa. 

Kirkko on vahvistanut diakonista toimintaansa erityisesti koronaepidemian aikana, jotta etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien terveys ja hyvinvointi voidaan turvata. 

Tutkimusten mukaan suomalaisista enemmistö edelleen odottaa, että kirkko olisi näkyvästi mukana kantamassa sosiaalista vastuuta. Kirkon tehtävää ei nähdä yksin hengelliseen toimintaan keskittyvänä, vaan kirkon odotetaan panostavan myös auttamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jokainen kristitty voi toteuttaa diakoniaa arjen lähimmäisyytenä.

Lisätiedot:   
Titi Gävert, diakonian asiantuntija, titi.gavert@evl.fi, p. 040 688 1547 
Irene Nummela, diakonian asiantuntija, irene.nummela@evl.fi, p. 050 584 6897