Uutislistaukseen

Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien lehdistötiedote

Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien lehdistötiedote

Kinnulan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 29.3.2023 päättänyt tehdä aloitteen ja pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta selvitysmiehen nimeämistä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ja muita ratkaisuja yhdessä yhden tai useamman seurakunnan kanssa. Tuomiokapituli päätti kokouksessaan 11.10.2023 asettaa selvitysmieheksi Antti Viidan.  

Arvioidessaan selvityksen laajuutta tuomiokapituli katsoi, että alueellisesti tarkoituksenmukainen selvitys edellyttää kolmen seurakunnan kokonaisuutta. Selvityksen tulee koskea Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntia.

Selvitysmiehen tehtävänä on selvittää vaihtoehtoja Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntien toimintaedellytysten, toimintakyvyn ja resurssien turvaamiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi, mukaan lukien seurakuntajaon muuttaminen. Selvityksessä tarkastellaan seurakuntien taloutta, hallintoa ja toimintaa.

Selvityksestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat tasaosuuksin. Selvityksen on määrä valmistua 30.4.2024 mennessä.

Seurakuntien tulee tiedottaa selvittäjän määräämisestä seurakuntalaisia ja mahdollisuudesta jättää aloitteesta kannanotto tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätietoja antaa tuomiokapitulin puolesta lakimiesasessori Tuomas Hemminki.

Janne Isomaa, Pihtiputaan ja Kinnulan vt. kirkkoherra

13.10.2023 13.17