Uutislistaukseen

KIRKON STRATEGIA

Kirkon uusi strategia 2026

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon yhteinen strategia etsii kirkkoon entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa.

– Kirkolle hyväksytty strategia on ilmiölähtöinen. Strategiaprosessin aikana tunnistettiin erilaisia kirkon elämään vaikuttavia ilmiöitä. Strategiset valinnat linjaavat, miten kirkkona haluamme näihin ilmiöihin vastata, kertoo kirkon strategiatyön projektipäällikkönä toiminut Terhi Kaira.

Kirkon yhteinen strategia määrittää yhteisen suunnan. Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan, seurakunnat ja muut kirkolliset toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

Ovet auki -strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Tarkoitus on etsiytyä edelleen ja entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen ja elää heidän rinnallaan. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintatapoja.

Tulevina vuosina kirkon identiteettiä osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisönä pyritään vahvistamaan. Kirkossa tullaan panostamaan lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, millenniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen. Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan. Verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja vahvistetaan.

Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Strategiassa painotetaan, että kirkon tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

– Ovet on pidettävä auki myös erilaisille kumppanuuksille. Tavoitteena on rakentaa seurakunnissa luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijöitä halutaan kannustaa aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen, Terhi Kaira avaa strategian sisältöä.

Strategiakauden aikana on välttämätöntä ratkaista, millaisella rakenteilla monipuolinen seurakuntatyö voidaan turvata kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa. Samalla on pohdittava, miten sekä seurakuntien toimintaan että kirkon yhteisiin tehtäviin pystytään osoittamaan riittävästi resursseja.

Strategian linjausten mukaisesti on tarkoitus toteuttaa erilaisia kokeiluja ja vahvistaa kokeilukulttuuria. Palvelujen, viestinnän ja toiminnan digitalisoimista jatketaan. Toisaalta halutaan luopua siitä, mikä ei ole enää tarpeellista ja toimivaa.

– Jatkossa kirkon toiminnassa on terävöitettävä ekologista, sosiaalista ja globaalia vastuullisuutta. Strategiatyöskentelyn aikana nousi vahvasti esiin, että kirkon uskottavuus mitataan arkisilla teoilla, projektipäällikkö Terhi Kaira kertoo.

Alkava strategiakausi on kirkon kannalta monella tapaa merkittävä. Lähes kaikki kirkkoa koskevat tunnusluvut osoittavat tarpeen suunnan tarkistukselle. Kirkon on katsottava rohkeasti ulos- ja eteenpäin samalla kun se arvostaa historiaansa ja perinteitään. Ovet auki -strategiassa nykyisyys ja tuleva, pysyvyys ja muutos kietoutuvat toisiinsa.

 – Iloitsen juuri hyväksytystä kirkon yhteisestä strategiasta. Siinä katsotaan realistisesti, mutta rohkeasti tulevaisuuteen. Ovet auki -strategia linjaa, mihin asioihin kirkon elämässä ja toiminnassa tulemme erityisesti lähivuosina panostamaan. Yksi keskeinen strateginen valinta liittyy toivoon. Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Tämä linjaus tuntuu nyt erityisen ajankohtaiselta. Myös kirkkona suuntaamme luottavaisesti ja toiveikkaasti tulevaisuuteen, arkkipiispa Tapio Luoma toteaa. 

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

2.10.2020 15.24