Uutiset

Uutislistaukseen

KANTTORIN VIRKA

1.6.2021 14.14

 

Pihtipudas on luonnonkaunis ja palvelurikas paikkakunta Pohjoisessa Keski-Suomessa, jossa ihmiset ovat mukavan avoimia ja aktiivisia. Työyhteisössä sinua odottaa 9 työkaveria ja noin 3500 seurakuntalaista. Olet tervetullut iloiseen joukkoomme!

Kirkkomusiikkityötä arvostetaan laajasti Pihtiputaalla. Seurakunnalla on hyvä yhteistyö paikkakunnan musiikinalan toimijoiden kanssa. Seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan monipuolisesti. Kanttorin käytössä ovat hyvät työvälineet ja työskentelytilat.

Kanttorin perustehtävien lisäksi virkaan kuuluu Kirkkokuoron sekä mahdollisesti muiden kuorojen johtaminen sekä vastuu seurakunnan keskeisempien soittimien, pianot ja urut, huollosta ja virityksestä. Kanttorin tehtäviin kuuluu myös vastuu konserttielämästä.

Viranhaltijalta edellytämme hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, innostusta ja organisointikykyä sekä laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön. Arvostamme oma-aloitteisuutta, luovuutta ja kristillistä elämänasennetta. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.  Valittavalta kanttorilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen 123 (2 § Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka) mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ja laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseen tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottoa. Viran peruspalkka on 601 vaativuusryhmän mukainen. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa KirVESTES:n liitteen 1 mukaista kokemuslisää. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on 6 kk. Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2021.

Hakeminen 22.6.2020 klo 16 mennessä. Mahdolliset haastattelut järjestetään 6.7. klo 17.00 alkaen. Lähetä meille hakemuksesi todistuksineen, joista ilmenee koulutuksesi ja työkokemuksesi sekä CV. Hakemukset todistuksineen lähetetään sähköpostiin: jukka.kemppainen@evl.fi.  Voit myös lähettää hakemuksesi todistuksineen osoitteeseen: Pihtiputaan seura­kunta, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas.  Kuo­reen merkintä: ”kanttorin virka”. Kysy lisätietoja puh. 040- 7844422. Hakemuksia ja liitteitä ei palau­teta.