YKSI KUMMI RIITTÄÄ

Kirkolliskokous hyväksyi esityksen, jossa yksi kummi riittää kastettavalle lapselle

vuoden 2020 alusta alkaen. Kummien määrällä ei ole ylärajaa. Lisäksi kummin voi

lisätä myöhemminkin lapsen seurakunnan kirkkoherran myöntämällä luvalla.

Uutinen arkistoitu

« Uutislistaukseen